SON DAKİKA

Üniversite Personeli

Öğretim Elemanlarında Aylıksız İzin Süreleri Hizmet Süresinden Sayılır mı?

Bu haber 20 Haziran 2017 - 2:03 'de eklendi ve 677 kez görüntülendi.
Öğretim Elemanlarında Aylıksız İzin Süreleri Hizmet Süresinden Sayılır mı?

Öğretim görevlilerinin aylıksız izinde geçen sürelerinin profesörlük için öngörülen hizmet sürelerinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığına sorulan soruya ilgili idarece verilen görüş yazısı yazımız ekindedir.

ÖZET: Aylıksız izin sürelerinin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği hk.(13/11/2014-6161)

Üniversiteniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ilgilinin 28/10/2004 tarihinde profesör kadrosuna atandığı, 15/09/2005–06/07/2007 tarihleri arasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca aylıksız izin kullandığından bahisle, öğretim üyesinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca hangi tarihten itibaren 6400 ek göstergeyi hak ettiği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 5 inci maddesinde “Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.” hükmü yer almakta olup, anılan Kanuna ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde de Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesörlük kadrosunda dört yılını tamamlamış bulunanların 6400 ek gösterge rakamından faydalanabileceği belirtilmiştir. Mezkur Kanunun 20 nci maddesinde “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü yer almakta olup, izinlerle ilgili mezkur Kanunda bir düzenleme yer almadığından 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanması söz konusu olacaktır. Benzer şekilde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.” hükmüne yer verilmek suretiyle yıllık izin dışındaki izinlerde yine 657 sayılı Kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan, anılan Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise “… Öğretim elemanlarından kendilerine yurt dışı kuruluşlarınca burs veya ücret sağlananlar, görev yapacakları sürece Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre üniversite yönetim kurulunun kararı ile aylıklı veya aylıksız izinlide sayılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 108 inci maddesi memurlara verilecek aylıksız izin hükümlerini düzenlemekte olup, anılan madde uyarınca verilen aylıksız izin memura tanınmış bir hak olduğundan, söz konusu durum kişinin memuriyet sıfatını sona erdirmediği gibi memurun aylığı dışındaki ödev ve sorumlulukları ile hak ve yükümlülükleri de devam etmektedir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, Üniversiteniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi ilgilinin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden, profesörlük kadrosuna atandığı tarihten itibaren dört yıl sonra faydalanabileceği mütalaa edilmektedir.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA

ataşehir escort ümraniye escortkadıköy escortantalya escortporno brazzers bostancı escort