SON DAKİKA

Üniversite Personeli

evden eve nakliyat, araç kiralama

2018 Yılı Damga Vergisi Oranları

Bu haber 01 Mart 2018 - 13:55 'de eklendi ve 1.634 kez görüntülendi.
2018 Yılı Damga Vergisi Oranları

2018  Damga vergisi oranları 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 (mükerrer) sayı ile resmi gazetede yayınlanmıştı. Damga vergisi genel tebliğine göre bu oranlar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaran uygulanacak damga vergisi oranlarıdır.

gelir-idaresi-baskanligi-logo-ce1857d0c5-seeklogo-com

DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR
Akitlerle ilgili kağıtlar
1Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknamelerBinde

948

2Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerindenBinde

1,89

3Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde

9,48

4Tahkimnameler ve sulhnamelerBinde

9,48

5Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil)Binde

1,89

6Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde

1,89

7(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)Binde

9,48

8(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleriBinde

0

9(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmelerBinde

9,48

10 (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:
aTaksitle satış sözleşmeleriBinde

9,48

bÖn ödemeli konut satış sözleşmeleriBinde

0

cDevre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleriBinde

9,48

çPaket tur sözleşmeleriBinde

9,48

dAbonelik sözleşmeleriBinde

9,48

eMesafeli satış sözleşmeleriBinde

9,48

11 (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler
12 (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
aToptan elektrik satış sözleşmeleriBinde

9,48

bPerakende elektrik satış sözleşmeleriBinde

9,48

13(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen
aToptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde

9,48

bTüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmelerBinde

9,48

14Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleriBinde

0

15Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleriBinde

0

16Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleriBinde

0

17Yapı denetimi hizmet sözleşmeleriBinde

0

Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1Tahkimnameler(58,80 TL)
2Sulhnameler(58,80 TL)
3Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri(330,30 TL)
II.Kararlar ve mazbatalar
1Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
aBelli parayı ihtiva edenlerBinde

9,48

bBelli parayı ihtiva etmeyenler58,80 TL
2 (Ek : 6728/28. Md. – Yürürlük 9/8/2016) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarıBinde 5,69
III.Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1Ticari ve mütedavil senetler:
aEmtia senetleri:
aaMakbuz senedi (Resepise)20,30 TL
abRehin senedi (Varant)12,00 TL
acİyda senedi2,00 TL
adTaşıma senedi0,60
bKonşimentolar12,00
cDeniz ödüncü senediBinde 9,48
dİpotekli borç senedi, irat senediBinde 9,48
2Ticari belgeler:
aMenşe ve Mahreç şahadetnameleri20,30 TL
bResmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
baBilançolar45,40 TL
bbGelir tabloları21,80
bcİşletme hesabı özetleri21,80
cBarnameler2,00 TL
dTasdikli manifesto nüshaları8,90 TL
eOrdinolar0,60 Tl
fGümrük idarelerine verilen özet beyan formları8,90 TL
IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1Makbuzlar:
aResmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlarBinde

9,48

bMaaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlarBinde

7,59

cÖdünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerBinde

7,59

dİcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlaBinde

7,59

2Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):
aYabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için0,60 TL
bVergi beyannameleri:
baYıllık gelir vergisi beyannameleri58,80 TL
bbKurumlar vergisi beyannameleri78,50 TL
bcKatma değer vergisi beyannameleri38,80 TL
BdMuhtasar beyannameler38,80 TL
beDiğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)38,80 TL
cGümrük idarelerine verilen beyannameler78,50 TL
dBelediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler28,90 TL
eSosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri28,90 TL
f(Değişik:6728/28. Md. Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler46,00 TL
3Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.0,60
Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA

ataşehir escort ümraniye escortkadıköy escortantalya escortporno brazzers bostancı escort